INFO

Kdy3 se na trhu objevila konzole Xbox 360, vy1lo s ní i
nikolik her. Mezi nimi byla i Road to FIFA World Cup, kterou poedstavoval WEW v
pooadu FIFA live! Bohu3el vy1la pouze a
právi na tuto konzoli, a tak si ji zahrálo jen nikolik hráeu. Hra poinesla
vynikající grafiku a nikolik vylep1ených prvku z FIFA 06. Obsahovi jste si, ale
mohli zahrát pouze kvalifikaci na Mistrovství svita, co3 je sice také zajímavé,
ale poeci jen hlavní 1ampionát podstatni chybil. Na1tistí u3 víme, 3e se hlavní
souti3e doekáme také, a to dokonce na v1echny tyto platformy: PC, Xbox 360,
Playstation 2, Xbox, GameCube, Sony PSP Gameboy Advanced, Nintendo DS a mobily.

PC

PC PC

Jak u3 je zvykem u her od EA, tak se znovu mu3eme ti1it na
oficiální licence. S tím souvisí i bonusy, kdy za splniné úkoly se odemkne
nikolik opravdových, historických fotbalových legend, které si pak budete moci
dát do svého týmu. Na výbir bude jeden ze 127 národních týmu, který pak lze
dovést od kvalifikace a3 k zisku trofeje mistra svita. Hraní na skuteených 12
stadionech MS je také samozoejmostí. Na stadionech byli doíve v3dy posazeni
pouze texturový diváci, ale novi budou diváci ve 3D. Jen doufám, 3e takovéto
diváky si u3ijeme i na PC.

PC

PC Xbox 360

Velmi zajímavá je novinka, 3e 100 vybraných fotbalových
hvizd se bude chovat jako ve skuteenosti. V1echny pohyby a herní styl tichto
hráeu bude reálni zachycen do hry.Vývoj zaznamenají také herní prvky. Vylep1ení
penaltových kopu poinese nové pohyby brankáou i hráeu na jejich oklamání. Ale i
stoelba, centry a nahrávky by se mnohem více mili podobat skuteenosti a mili by
tak vytvooit jednu z nejrealistij1ích a výborni hratelných fotbalových her. Co3
sice mu3e být pravda, ale s tou realitou bych to nevidil a3 tak poehnani.

Xbox 360

Xbox 360 Xbox 360

Eeká nás také nový herní mód nazvaný Global Challenge, ve
kterém si vyzkou1íte, jestli v ureitém momentu doká3ete podle historie
Mistrovství svita uhrát stejné výsledky jako týmy ve skuteeném fotbale.
Dohromady musíte splnit takových momentu 40. EA Sports jsouznámí i tím, 3e u ka3dé své hry nezapomenou
na hru více hráeu a ani kvalitní soundtrack nebude chybit, seznam písnieek i s
interprety se doetete ní3e. Nedávno byli spu1tiny oficiální stránky
FIFA World Cup 2006,  na kterých najdete popis hry, videa, poedstavení
v1ech 12 stadionu a dají se tu stáhnout i pikné wallpapery. Screenshoty v
elánku jsou z PC i z Xbox 360 verze. Datum vydání u3 je pevni stanoveno na 27.
Duben 2006 a hru koupíme asi za 40 Euro.

Xbox 360

Xbox 360 Xbox 360

Calanit – "Do-Dee-Dee-Deem-Dum"
Damien J. Carter – "What world"
Depeche Mode – "A pain that I am used to"
Die Raketen – "Tokyo, Tokyo"
DT8 Project – "Namara"
DuSouto – "Ie mae jah"
F4 – "La prima volta"
Fisherspooner – "Never win"
Frank Popp Ensemble – "Love is on our side"
Furius K & Lou Valentino – "People shining"
Gabin – "The other way round"
Howard Jones – "And do you feel scared"
Ivy Queen – "Cuéntale"
KES – "The calling"
Lady Sovereign – "9 to 5"
Ladytron – "Destroy everything you touch"
Mando Diao – "Down in the past"
Masrhon – "Sobremesa"
Mattafix – "Big city life"
Maximus Dan – "Fighter"
Men Women and Children – "Dance in my blood"
Nortec Collective – "Tijuana makes me happy"
Ojos de Brujo – "Tiempo de drumba"
Polinesia – "Aloha"
Resin Dogs – "Definition"
Sergio Mendes – "Más que nada"
Sneaky Sound System – "Hip hip hooray"
Stefy Rae – "Chelsea"
Swami – "DesiRock"
The Go! Team – "The power is on"
TipTop – "TipTop"
Urban Puppets – "Sweat"
Van Ness Wu – "Poker face"
Voicst – "Whatever you want from life"
Zola feat. Maduvha – "X girlfriend"